Sân bay Long Thành được bổ sung gần 1.000 tỷ đồng thu hồi đất

Đông Bắc 08:27 | 04/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đồng Nai được giao bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; giao dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

 Thêm gần 1.000 tỷ đồng thu hồi đất sân bay Long Thành. Ảnh BĐN.

Giao bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành .

Khoản tiền này được Quốc hội quyết nghị hồi tháng 11/2023, lấy từ dự phòng chung ngân sách trung ương Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành được Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ tháng 11/2018, tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng. Dự án thực hiện để có mặt bằng "sạch" giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, gồm 5.000 ha đất xây dựng cảng hàng không và hơn 364 ha đất xây dựng 2 khu tái định cư.

Dự án này đã thu hồi gần 99%, trên 4.882 ha. Tỉnh Đồng Nai đã xét duyệt tái định cư cho 4.161 hộ. Đến cuối 2022, dự án thu hồi đất, bồi thường tái định cư sân bay Long Thành giải ngân gần 16.700 tỷ đồng. Tại kỳ họp tháng 11/2023, Quốc hội đồng ý kéo dài dự án này tới hết 2024, tức thêm 2 năm so với dự tính ban đầu.

Ngoài sân bay Long Thành, tại quyết định này, Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao 273 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận để thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Giao bổ sung 1.229,959 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm 4.448,843 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi- Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận và Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Điều chỉnh giảm 33,031 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hòa Bình để điều chỉnh tăng tương ứng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội.

Giao 3.307,447 tỷ đồng dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.