Sắp sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông

- 11:30 08/03/2021
Chia sẻ

Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã ban hành Quyết định 321/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.

Báo Dân Sinh thông tin Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã ban hành Quyết định 321/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.
 
Sắp sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông - ảnh 1
Sắp sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt giao thông (Ảnh minh họa)
 
Quyết định này đã công bố kế hoạch rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Nghị định 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
 
- Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
 
- Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
Theo đó, thời gian trình Bộ dự thảo: trước 15/4/2021; Thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định: tháng 07/2021; Thời gian trình Chính phủ: tháng 08/2021.
 
Theo tạp chí Nguời Đưa Tin trong đó, cơ quan chủ trì soạn thảo là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), Cục Hàng không Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng), Cục Hàng hải Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải).
 
Nguyễn Triệu