Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Thêm hai ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tăng vốn điều lệ từ 3.652,8 tỷ đồng lên 4.231,2 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Đồng thời, chấp thuận việc NAB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng, trong đó: Tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.229 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.