SHB được chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

Diên Vỹ 17:02 | 12/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã: SHB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2021, SHB đã hoàn tất chào bán 539,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:28 với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ này, đồng thời số cổ phiếu phát hành thêm cũng đã được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết bổ sung cũng như đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ 37% so với năm 2021 lên 36.459 tỷ đồng, qua đó bước vào Top 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ. 

Với mục tiêu này, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm 3 phần: chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 20% và giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tỷ lệ 1,69% và tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.

Về kết quả kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, SHB báo cáo tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 9.959,3 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ chi phí, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 4.209,6 tỷ đồng, giảm khoảng 9,8%. Lãi trước thuế hợp nhất quý II đạt 2.621,4 tỷ đồng, tăng 72%. 

Lũy kế 6 tháng, SHB báo cáo tổng thu nhập hoạt động 19.376,8 tỷ đồng, tăng 17,5% và  lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.847,9 tỷ đồng, tăng 84% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87% so với thực hiện năm 2021. Như vậy sau 6 tháng, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 522.131 tỷ đồng, hoàn thành gần 92% kế hoạch năm 2022 là 596.600 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2021. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, vốn tự có đạt 58.763 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%. Tổng vốn huy động đạt 471.160 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 390.554 tỷ đồng, đều hoàn thành khoảng 93% kế hoạch năm 2022.