VietinBank Securities (CTS) sắp tăng vốn điều lệ lên gần 1.500 tỷ

Diên Vỹ 14:57 | 08/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities - mã: CTS) dự kiến phát hành thêm 33.815.476 cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 338,15 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ 1.149,47 tỷ đồng lên khoảng 1.487,6 tỷ đồng.

 

Theo văn bản thông báo gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 8/7, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities; mã: CTS) công bố thông tin về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 1.487,6 tỷ đồng vừa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 mới đây.

Về phương án tăng vốn điều lệ thông qua  phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua, CTS dự kiến phát hành 25.243.202 cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn phát hành từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021. Tỷ lệ phát hành 21,96%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 2.196; thời gian phát hành dự kiến trong quý III và quý IV/2022.

Trước đó, CTS có 114.946.811 cổ phiếu đã lưu hành, trong đó 36.962 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu thực tế lưu hành là 114.909.849 đơn vị.

Về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021; CTS dự kiến phát hành 4.286.137 cổ phiếu từ nguồn này với tỷ lệ phát hành 3,73%.

Ngoài ra, CTS cũng phát hành 4.286.137 cổ phiếu, tỷ lệ 3,73% từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021.

Như vậy, tổng cộng, CTS dự kiến phát hành thêm 33.815.476 cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 338,15 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ 1.149,47 tỷ đồng lên khoảng 1.487,6 tỷ đồng.

Năm 2021, CTS ghi nhận kết quả kinh doanh tăng ấn tượng so với năm liền trước. Theo báo cáo tài chính doanh nghiệp trong năm, doanh thu năm 2021 của CTS đạt 1.064,55 tỷ đồng, tăng 74,8% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 386,5 tỷ đồng, tăng 201,5%. Đây là kết quả kinh doanh cao nhất là CTS ghi nhận trong lịch sử, chủ yếu do lãi từ bán các tài sản tài chính.

Trong quý I/2022, mặc dù tình hình thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, CTS vẫn báo cáo doanh thu đạt 226,44 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 57,6 tỷ đồng, tăng 44%.

 Năm 2021 là năm CTS ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động (Nguồn: Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC)