SHB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng

PV 10:40 | 09/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng SHB phát hành thành công hơn 400 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng.

 

Ngày 07/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của SHB.

Cụ thể, Ngân hàng SHB đã phát hành thành công hơn 400 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới; qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định pháp luật và theo báo cáo tài chính năm 2021. 

Việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay, đầu tư vào công nghệ thông tin, thúc đẩy việc số hóa ngân hàng.

SHB đang tiến hành thủ tục theo quy định để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và đưa vào giao dịch chính thức vào cuối tháng 12/2022.

Trước đó, hồi tháng 8/2022, SHB đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận trước đó, tương ứng với số cổ phiếu đã được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết bổ sung và đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, trong 9 tháng đầu năm 2022, SHB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 13.237 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.035 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; hoàn thành 78% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Tính đến hết 30/9/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 528.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 400.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 380.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đạt 2,33%; trong đó nợ dưới tiêu chuẩn giảm 24% về hơn 1.111 tỷ đồng còn nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tại ngân hàng tăng lần lượt 28% và 84% so với hồi đầu năm lên 2.057 tỷ và 5.600 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 569.600 tỷ đồng, tăng 12,4% so với 2021. Vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%. Hai chỉ tiêu nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng dự kiến đạt 504.539 tỷ đồng và 421.715 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% và 14,4%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến dưới 1,3%.