ASEAN thông qua 13 ưu tiên về hợp tác kinh tế

ASEAN thông qua 13 ưu tiên về hợp tác kinh tế

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 27 (AEM Retreat 27) đã diễn ra trong hai ngày 2-3/3 theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị đầu tiên của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trong năm Chủ tịch của Brunei.