Tái cơ cấu – khởi đầu mới của Alibaba​

Tái cơ cấu – khởi đầu mới của Alibaba​

Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Group Holding mới đây thông báo sẽ chia tách tập đoàn thành 6 đơn vị gồm Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group và Digital Media & Entertainment Group.