Hé lộ thu nhập `khủng` từ nghề livestream ở Việt Nam

Hé lộ thu nhập `khủng` từ nghề livestream ở Việt Nam

Theo ông Phạm Ngọc Duy Liêm - Co-Founder GoStream, do ảnh hưởng của COVID-19, lượng người làm livestream tại Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc, một hot streamer ở Việt Nam có thể kiếm được khoảng 350 triệu/tháng.