Bình Dương trong top 5 thu ngân sách cao nhất cả nước

Bình Dương trong top 5 thu ngân sách cao nhất cả nước

Ngày 11/4, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh thu ngân sách quý I năm 2023 là 14.945 tỷ đồng, đạt 33,03% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 31,98% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao và bằng 120,25% so với cùng kỳ. Tỉnh xếp trong top 5 những địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước quý I/2023.
Bình Dương đầu tư gần 22.000 tỷ cho các dự án giao thông, cao nhất từ trước đến nay

Bình Dương đầu tư gần 22.000 tỷ cho các dự án giao thông, cao nhất từ trước đến nay

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ ngân sách của tỉnh Bình Dương là 18.675 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng gấp 2,17 lần. Cộng gộp cả nguồn vốn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Bình Dương là 21.817 tỷ đồng. Đây là số vốn đầu tư công được giao cao nhất từ trước đến nay.