Bình Dương dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2022 hơn 8%

Bình Dương dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2022 hơn 8%

Ngày 29/9, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XI (mở rộng) do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức đã đưa ra chỉ số ước tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2022 sẽ vượt hơn 8%.
Bình Dương kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Bình Dương kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Ngày 21/12, tại Bình Dương đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đầu tư trong nước và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bình Dương năm 2021 với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh.