Thêm 3 doanh nghiệp lớn làm cao tốc Bắc - Nam

Thêm 3 doanh nghiệp lớn làm cao tốc Bắc - Nam

Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh đã vượt qua 2 liên danh, trúng gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam.