IFC đầu tư 15,3 triệu USD cho DN tư nhân Việt Nam ‘làm’ nước sạch

IFC đầu tư 15,3 triệu USD cho DN tư nhân Việt Nam ‘làm’ nước sạch

(DNVN) - Công ty Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của WB, vừa cam kết một khoản vay có thể chuyển đổi trị giá 15,3 triệu USD cho DNP Water - một công ty tư nhân Việt Nam, để mở rộng cơ hội sử dụng nước sạch cho các hộ gia đình và người dân khu vực đô thị.