Chính sách tài khóa: 'Liều thuốc' cho nền kinh tế

Chính sách tài khóa: 'Liều thuốc' cho nền kinh tế

Năm 2022, tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như lạm phát, giá dầu tăng cao, đòi hỏi chính sách tài khoá cần tiếp tục được thực hiện linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và phục hồi kinh tế.
Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn hiệu quả

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn hiệu quả

(DNVN) - Trong những năm qua, Nhà nước đã rất nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực cho kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, giải pháp nào giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, khơi thông được nguồn vốn vẫn là câu hỏi cần nhiều lời giải.