Hàng nghìn chung cư cũ 'thoi thóp' chờ cơ chế cải tạo

Hàng nghìn chung cư cũ 'thoi thóp' chờ cơ chế cải tạo

Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ...