Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững

Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững

(DNVN) - Nhằm tháo gỡ khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xã hội nói riêng và đề cao tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, sáng 28/8, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức hội nghị Doanh nghiệp xã hội và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp xã hội vẫn còn “mờ nhạt”

Doanh nghiệp xã hội vẫn còn “mờ nhạt”

(DNVN) - Mặc dù đã được nhắc đến trong Luật Doanh nghiệp 2014, nhưng một số quy định vẫn chưa đủ sức giúp các doanh nghiệp xã hội hoạt động dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp cần các chính sách cụ thể, có thể gọi tên được.