Nhận diện thách thức với doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp

Nhận diện thách thức với doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp

Động lực tăng trưởng cho bất động sản khu công nghiệp vẫn đến từ tăng trưởng FDI giải ngân và đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Giới phân tích cho rằng, tuy tiềm năng tăng trưởng của bất động sản vẫn còn, song cũng xuất hiện nhiều thách thức khác, trong đó có việc cạnh tranh thu hút đầu tư vào lĩnh vực mới.