Mạch 3 Đường dây 500 KV: Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Mạch 3 Đường dây 500 KV: Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

(DNVN) - Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB, đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án), trong số 17 nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công xây dựng các dự án đường dây 500 kV mạch 3, hiện nay có 04 đơn vị thực hiện tốt nhất, hoàn thành đạt và vượt tiến độ thi công.