Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc đăng kiểm

Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc đăng kiểm

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông; có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3.