Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Covid-19 là lời cảnh tỉnh cho thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Covid-19 là lời cảnh tỉnh cho thế giới

Tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể sau lễ khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh có rất nhiều bài học đắt giá về ô nhiễm môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và đại dịch Covid-19 chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc phải quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe con người.
Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam sau COVID-19

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam sau COVID-19

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với kinh tế Việt Nam. Trong lúc này, phòng, chống dịch COVID -19 là nhiệm vụ ưu tiên số một, song việc dự kiến các kịch bản, giải pháp để nền kinh tế sẵn sàng đón cơ hội tăng tốc phát triển sau khi dịch bệnh được khống chế cũng rất cần thiết.