Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(DNVN) - Thực hiện Kế hoạch số 36 ngày 11/9/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn, ngày 23 – 24/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.