Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đặt mục tiêu vốn hóa 10 tỷ USD

Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đặt mục tiêu vốn hóa 10 tỷ USD

Trong cuộc họp cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) diễn ra ngày 28/5, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, công ty này có giá trị vốn hóa cũng như tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD.