Thủ tục Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(DNVN) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển ra toàn thế giới, mong muốn mở rộng thêm chi nhánh ra nhiều quốc gia. Các doanh nghiệp này khi muốn mở thêm chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại.
Bộ KH&ĐT cung cấp thông tin FDI 2 tháng đầu năm

Bộ KH&ĐT cung cấp thông tin FDI 2 tháng đầu năm

(DNVN) - Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.