Mùa vải thiều vượt dịch của Bắc Giang

Mùa vải thiều vượt dịch của Bắc Giang

Bị ảnh hưởng nặng khi thành tâm dịch lớn nhất nước thời gian qua, song các vùng vải thiều ở Bắc Giang vẫn an toàn, tiêu thụ vượt kế hoạch 180 nghìn tấn.