Sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 676 Kon Tum

Sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 676 Kon Tum

Tỉnh lộ 676 đoạn từ km20 đến km27 tại huyện Kon Plông đã có một số điểm bị sạt lở, hiện tại cơ quan chức năng đang lập rào chắn và hạn chế cho các phương tiện qua lại nơi này.