Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp phát sinh trong các dự án PPP

Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp phát sinh trong các dự án PPP

Ngày 26/11 tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo với chủ đề: "Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh trong các dự án PPP (công - tư) về năng lượng và cơ sở hạ tầng theo quy định pháp luật về PPP tại Việt Nam".