Tây Ban Nha: Lạm phát cao nhất trong gần 40 năm

Tây Ban Nha: Lạm phát cao nhất trong gần 40 năm

Ngày 12/8, Viện Thống kê Tây Ban Nha (INE) công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 7/2022 ở mức 10,8% - mức cao nhất trong 38 năm qua. Trong tháng 6, tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha là 10,2%.