EVN làm việc với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong

EVN làm việc với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong

Ngày 18/3, tại Khánh Hòa, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Dương Quang Thành và đoàn công tác EVN đã có chương trình làm với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (đơn vị quản lý NMNĐ BOT Vân Phong 1) để nắm bắt tình hình triển khai dự án.
EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ bán điện năm 2020

EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ bán điện năm 2020

Dù lỗ hơn 1.300 tỷ từ hoạt động kinh doanh điện năm 2020 song nhờ thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, năm 2020 EVN vẫn ghi nhận lãi hơn 4.742 tỷ đồng.