Những con số `biết nói` xoay quanh hiệp định RCEP

Những con số `biết nói` xoay quanh hiệp định RCEP

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (RCEP) chính thức được ký kết ngày 15/11, đây được xem như một siêu hiệp định. Một FTA lớn nhất thế giới, và mang lại nhiều lợi ích cho các nước tham gia.