[Video] Cổ phiếu thép qua cơn bĩ cực?

[Video] Cổ phiếu thép qua cơn bĩ cực?

Dù sản lượng tiêu thụ những tháng đầu năm 2020 chưa thể phục hồi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thị trường thép đã có những tín hiệu tích cực. Đây là yếu tố giúp nhóm CP thép ghi nhận đợt sóng tăng đợt vừa qua.