PAN được gì từ cái 'bắt tay' với C.P?

PAN được gì từ cái 'bắt tay' với C.P?

Cái bắt tay giữa tập đoàn PAN và C.P Việt Nam trong việc phát triển chuỗi giá trị nuôi tôm của Sao Ta được xem là bù đắp mảnh ghép còn thiếu của cả hai bên.