Giá trị thương hiệu và câu chuyện về sự hài lòng, lan tỏa cảm hứng sống tích cực

Giá trị thương hiệu và câu chuyện về sự hài lòng, lan tỏa cảm hứng sống tích cực

Với một ngân hàng, giá trị thương hiệu không chỉ được quyết định bởi lợi nhuận mà còn được đo đếm bằng sự hài lòng, tín nhiệm của khách hàng. Tạo ra thương hiệu và chinh phục khách hàng, đó là mang lại trải nghiệm dễ chịu cho khách hàng bằng các tiện ích tốt nhất. Đó còn là nỗ lực lan tỏa cảm hứng tốt đẹp cho cộng đồng bằng tinh thần sống tích cực, vượt trội mỗi ngày thông qua các hoạt động xã hội.