Giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới

Giá xăng dầu tiếp tục lập đỉnh mới

Từ 15h ngày 21/6, xăng E5 RON 92 tăng 185 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 500 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này cũng tăng khá mạnh.
Giá dầu tăng mạnh, xăng vượt 32.000 đồng/lít

Giá dầu tăng mạnh, xăng vượt 32.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 13/6, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh 2.490-2.630 đồng/lít.
Giá xăng, dầu tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng mạnh

Từ 15h ngày 1/6, xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 920 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng khá mạnh.