Doanh nghiệp trông chờ gì ở ngân hàng?

Doanh nghiệp trông chờ gì ở ngân hàng?

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành hơn 1 năm nay khiến hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vì vậy nhiều doanh nghiệp đang mong chờ ngân hàng giảm lãi suất cho những khoản vay hiện hữu.