Hà Nội: Bổ sung danh mục lập quy hoạch phân khu 4 khu công nghiệp

Hà Nội: Bổ sung danh mục lập quy hoạch phân khu 4 khu công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Trong đó có đồ án quy hoạch tại huyện Sóc Sơn, Đông Anh và 2 đồ án ở huyện Thường Tín.
Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Báo cáo tại HĐND TP Hà Nội về các cam kết tại kỳ họp trước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đã có nhiều dự án đã được đẩy nhanh và dự kiến hoàn thành đảm bảo tiến độ, đồng thời kiên quyết chỉ đạo chấm dứt với dự án không bảo đảm tiến độ.