'Ông lớn' C.P, MEATLife, BAF, HAGL... chiếm bao nhiêu thị phần nuôi heo tại Việt Nam?

'Ông lớn' C.P, MEATLife, BAF, HAGL... chiếm bao nhiêu thị phần nuôi heo tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, chăn nuôi heo là lĩnh vực chủ lực, chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước. Với xu hướng chuyển đổi cơ cấu từ nhỏ lẻ sang trang trại, nhiều "ông lớn" như C.P. Việt Nam, Masan MEATLife, Hoàng Anh Gia Lai,... đang để lại dấu ấn với diện tích lên tới hàng trăm ha, cung cấp ra thị trường triệu con mỗi năm.
Loạt doanh nghiệp bán tài sản ngoài ngành

Loạt doanh nghiệp bán tài sản ngoài ngành

Quốc Cường Gia Lai, Masan, MWG, HAGL... đang tái cấu trúc các khoản đầu tư ngành ngoài bằng cách thu hẹp hoặc chuyển nhượng tài sản, qua đó có thêm nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.