Chính phủ cần vận dụng linh hoạt chính sách cho doanh nghiệp phát triển cùng dịch COVID-19

Chính phủ cần vận dụng linh hoạt chính sách cho doanh nghiệp phát triển cùng dịch COVID-19

Theo luật sư Hà Huy Phong, Chính phủ cần vận dụng linh hoạt chính sách tài khóa để miễn, giảm, giãn các nghĩa vụ cho doanh nghiệp với Nhà nước, như tiền sử dụng đất, thuế, bảo hiểm xã hội… giúp doanh nghiệp có nguồn lực tái đầu tư vào sản xuất và trang trải chế độ cho người lao động.
Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được với lãi suất 0%

Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được với lãi suất 0%

Gần 1 tháng triển khai, 212 hồ sơ của 212 doanh nghiệp đã được phê duyệt để vay vốn với gần 145 tỷ đồng với lãi suất 0%. Đây là khoản vay để trả lương ngừng việc cho người lao động phục hồi sản xuất. - Theo Vnews