Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rao bán hơn 47 triệu cổ phần HNG

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rao bán hơn 47 triệu cổ phần HNG

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico (HNG). Chi tiết, HAGL sẽ bán ra 47,5 triệu cổ phần HNG, giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 40,83% vốn xuống còn 36,55%.