Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lùi ngày thanh toán lô trái phiếu nghìn tỷ

Trang Mai 11:13 | 03/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi với lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26. Theo đó, lô trái phiếu nghìn tỷ đồng này sẽ được lùi thời gian thanh toán sang quý II/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị hơn 1.021 tỷ đồng, bao gồm số tiền lãi phải thanh toán hơn 140,3 tỷ đồng và số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022 đã được dời ngày thanh toán dự kiến sang quý II/2023 với lý do nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Tập đoàn.

Trước đó, trong thông cáo phát đi đầu tháng 10/2022, HAG cho biết Công ty có 2 khoản trái phiếu gồm dư nợ 5.271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; dư nợ 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Hiện tại, cả 2 khoản trái phiếu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.

Cuối tháng 9/2022, HNG đã hoàn tất trả nợ đợt 1 số tiền 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp này 1.520 tỷ đồng. Bù lại, HNG sẽ nhận lại quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.

Trước đó, HĐQT HAGL đã có nghị quyết về việc ký kết thỏa thuận cam kết nghĩa vụ nợ với HNG và Ngân hàng BIDV.

Theo thỏa thuận này, HAGL cam kết sẽ tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và công ty con của doanh nghiệp này ra khỏi nghĩa vụ nợ trái phiếu HAGL 2016.

Bên cạnh đó, HAGL cũng thoả thuận xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn và bên liên quan ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng (trong đó có BIDV). Phần tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAGL sẽ chỉ để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu HAGL 2016.

Mục đích chính của thỏa thuận này là để tách bạch nghĩa vụ nợ và trả nợ của HAGL cùng với HNG với các khoản vay, trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trong giai đoạn trước, khi HNG vẫn là công ty con của HAGL.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ phải trả của HAGL là 14.403 tỷ, chiếm 74% trong tổng nguồn vốn 19.338 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng 337,2 tỷ đồng lên 8.623,6 tỷ đồng và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.743,1 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tập đoàn thuyết minh công ty có dư nợ 5.271 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026, tổ chức thu xếp vốn là BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 25/4/2012, đáo hạn ngày 18/6/2023 và đơn vị thu xếp là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HAGL vay thêm 2.058 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay gần 2.000 tỷ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.183 tỷ đồng, bao gồm 981 tỷ từ chăn nuôi và 1.707 tỷ cây ăn trái, ngành phụ trợ đóng góp 495 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm theo đó đạt 894 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch cả năm 2022. HAGL kỳ vọng trong quý IV/2022 giá chuối sẽ tăng trở lại và sản lượng heo xuất bán nhiều hơn các quý trước, Công ty chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2022.