Chứng khoán thăng hoa, HNX và HoSE lãi đậm

Chứng khoán thăng hoa, HNX và HoSE lãi đậm

Năm 2020, HoSE lãi trước thuế 691 tỷ đồng và HNX cũng lãi hơn 399 tỉ đồng, cả hai sàn đều ghi nhận mức lãi đột biến, cao nhất từ trước đến nay, sau một năm thị trường chứng khoán thăng hoa.