Sau một năm miệt mài tăng quỹ đất, lợi nhuận 2023 của Kinh Bắc (KBC) được dự báo vượt 2.000 tỷ

Sau một năm miệt mài tăng quỹ đất, lợi nhuận 2023 của Kinh Bắc (KBC) được dự báo vượt 2.000 tỷ

Trong bối cảnh giá thuê đất khu công nghiệp tăng cao từ 2022 và có xu hướng tiếp tục tăng sang năm nay, những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khủng như Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) được nhận định có lợi thế nổi bật, đặc biệt khi liên tục mở rộng các khu công nghiệp cho thuê đất.