Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế bằng các kênh phân phối mới, tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đồng thời bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid – 19.