Khát vọng về đất nước hùng cường trong "Thư gửi học sinh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khát vọng về đất nước hùng cường trong "Thư gửi học sinh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong không khí nô nức của các em học sinh nhân buổi tựu trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Thư gửi các học sinh (tháng 9.1945). Bức thư không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp “trồng người” mà còn thể hiện sự kỳ vọng, mong ước của Người về thế hệ trẻ sẽ xây dựng nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.