Thanh Hoá sẽ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bằng cách nào?

Thanh Hoá sẽ giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bằng cách nào?

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh được xuyên suốt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp.