'Thùng rác công nghệ' giải pháp mới cải thiện môi trường Hà Nội

'Thùng rác công nghệ' giải pháp mới cải thiện môi trường Hà Nội

Dự án "Thùng rác công nghệ" đã được triển khai trên diện rộng tại nhiều quận, huyện của Hà Nội đã góp phần cho môi trường xanh-sạch-đẹp. Theo đó, cần sự chung tay của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền và người dân để cho dự án phát huy hiệu quả.