Lãi suất huy động liệu có tăng trở lại?

Lãi suất huy động liệu có tăng trở lại?

Lãi suất ngân hàng đã phần nào "hạ nhiệt" trong tuần cuối tháng 12/2022 và những ngày đầu năm mới 2023. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hiện vẫn chưa phải "đỉnh" lãi suất và vì thế mặt bằng lãi suất có khả năng sẽ tăng trở lại.
Lãi suất huy động liệu có tăng trở lại?

Lãi suất huy động liệu có tăng trở lại?

Lãi suất ngân hàng đã phần nào "hạ nhiệt" trong tuần cuối tháng 12/2022 và những ngày đầu năm mới 2023. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hiện vẫn chưa phải "đỉnh" lãi suất và vì thế mặt bằng lãi suất có khả năng sẽ tăng trở lại.