Nâng mức đóng bảo hiểm của người lao động lên 70%

Nâng mức đóng bảo hiểm của người lao động lên 70%

Mặc dù đã có quy định từ 1/1/2018 về vấn đề tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương.