Cận cảnh quy trình xử lý pin mặt trời hết hạn

Cận cảnh quy trình xử lý pin mặt trời hết hạn

Đến nay, mặc dù điện mặt trời đã phát triển và đạt công suất khá lớn, nhưng vẫn còn nhiều quốc gia trên thế giới chưa có các luật định hay chính sách về xử lý và tái chế phế thải pin mặt trời.