Luật chơi mới trên thị trường bất động sản 5 - 10 năm tới

Luật chơi mới trên thị trường bất động sản 5 - 10 năm tới

Đại diện nhà làm chính sách và doanh nghiệp bất động sản đều cho rằng sau khi 4 luật mới liên quan trực tiếp đến thị trường đã được thông qua là thời điểm để chủ đầu tư nghiên cứu thật kỹ tác động chính sách xây dựng lại chiến lược kinh doanh phù hợp.