Ba luật lớn về bất động sản dự kiến hiệu lực sớm từ 1/8

Di Anh 15:50 | 27/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Thủ tướng đề nghị địa phương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các Tổ chức tín dụng xong trong tháng 6. Dự kiến các luật hiệu lực sớm từ ngày 1/8.

(Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện ngày 26/5 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng, theo Báo Chính phủ.

Công điện gửi Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để các chính sách mới của những luật trên sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, các Tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ ngày 1/8/2024), Phó Thủ tướng đề nghị, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật trên theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao, hoàn thành trong tháng 6/2024 .

Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.