Sẽ trình dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở trong tháng 5

Ngọc Bảo 07:00 | 04/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết việc xây dựng các Nghị định, Thông tư cho hai Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến đầu tháng 5 báo cáo Chính phủ xem xét thông qua.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. (Nguồn: Nguyễn Ngọc)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về lộ trình triển khai hai dự án luật vừa được Quốc hội thông qua là Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết đối với Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng được giao xây dựng ba Nghị định, một Thông tư và một Quyết định gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Với Luật Nhà ở, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Công an sẽ xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong công an nhân dân

Đối với Luật kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng được phân công xây dựng hai Nghị định và một Thông tư gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Bộ Tài chính xây dựng Thông tư quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao các địa phương một số quy định liên quan đến Luật Nhà ở yêu cầu các địa phương khẩn trương quy định cụ thể các vị trí, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án; Quy định đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nơi có căn hộ nhiều tầng; Quy định việc hỗ trợ, giải quyết việc bán, mua, cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định tại khoản 2, 3 Điều 76 Luật Nhà ở 2023.

Bên cạnh đó là quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1,2, 3 mà chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở cho các dự án đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Quy định hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; Quy định thuê nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng; Quy định giá thuê nhà lưu trú trong khu công nghiệp; Quy định về phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương về đảm bảo thống nhất các thông tin về nhà ở…

Ngay sau khi Thủ tướng ban hành kế hoạch danh mục thực hiện hai luật này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi đến các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời, Bộ cũng đã làm việc trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng để triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

Riêng nhóm các nhiệm vụ liên quan đến Bộ Xây dựng về việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hai dự án Luật, Bộ Xây dựng cho biết đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo xây dựng các dự thảo của các Nghị định.

“Hiện nay, chúng tôi đã đăng tải các nội dung dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội, VCCI, Mặt trận tổ quốc Việt Nam…”, Thứ trưởng Sinh thông tin.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Xây dựng thông tin, Bộ đã tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và TP HCM. Đặc biệt, liên quan đến Nghị định cải tạo xây dựng lại chung cư, Bộ Xây dựng đã trực tiếp làm việc với Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM lấy ý kiến các địa phương này bởi đây là các địa phương có nhiều chung cư cũ…

“Đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các Bộ, ngành… Chúng tôi đã thực hiện ghi nhận, tổng hợp và tiếp thu các ý kiến. Dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ gửi Bộ Tư pháp vào ngày 20/4 tới đây cho ý kiến thẩm định. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến đầu tháng 5 báo cáo Chính phủ xem xét thông qua các Nghị định liên quan đến hai dự án Luật",  Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.